Motioner och propositioner2020

Motioner och propositioner till FBKs årsmöte 2021

Motion 1
Hej,

Många föreningar kompenserar de som arbetar i styrelsen. FBK har årligen avsatt ett visst belopp till en valfri aktivitet. Gissar att det inte har varit någon större aktivitet till följd av pandemin  år 2020 och att det förblir så 2021. Föreslår att styrelsemedlemmarna kompenseras på annat sätt för dessa år, och att formen för detta bestäms vid årsmötet. Förslagsvis genom en utbetalning av högsta skattefria belopp till varje styrelsemedlem. Om detta gillas föreslår jag samtidigt att styrelsen fritt får bestämma om de fortsättningsvis ska ta ut enskilda arvoden som alternativ till någon form av gemensam aktivitet.

Ola Björklin

Styrelsens yttrande: Vi är såklart glada att styrelsens arbete uppmärksammas, men är nöjda med att vi får en trevlig styrelseresa som kompensation för vårt arbete. Pga. pandemin satte käppar i hjulet för vår resa förra året har vi i år dubbel budget för vår resa och ser fram emot något extra lyxigt.

Styrelsen yrkar avslag på motionenMotion 2
Finns det möjlighet att bastutiden blir minst 45 minuter? Det är många som har det önskemålet.

Lena Orbelius, Annika Noorzoy

Styrelsens yttrande: Vi förstår att de extraordinära pandemireglerna kan kännas begränsande, men de omprövas löpande och är införda för att vi ska kunna hålla bastun öppen under dessa speciella omständigheter. Vi anser att det har fungerat bra med den halvtimmes bastutid vi haft nu kombinerat med de utökade öppettiderna. Det har bl.a. gjort att väntetiden oftast inte blivit så lång för de som kommer på populära tider. Kommer en på en tidpunkt då få eller ingen vill bada får en sitta så länge en vill.

Styrelsen yrkar avslag på motionen
Motion 3
utökad öppettid för kvinnor
Med anledning av att kvinnor är i majoritet i föreningen. Förslag: Måndagar reserveras endast för kvinnor kl 10.30-15.

Anna Rising, Cecilia Hoppe, Cecilia Orre, Carina Hägglund, Helena Davidsson, Lena von Wachenfeldt, Annika Noorzoy

Styrelsens yttrande: Vi förstår behovet av att ta hänsyn till medlemmarnas könsfördelning i uppdelningen av bastutider, men anser att det inte är lägligt att nu ändra på de tider som varit under pandemin liksom vår uppfattning är att många varit nöjda med mixdagarna. Vi kan dock konstatera att måndag förmiddagar ofta är glesa/tomma och vill därför uppmana fler att använda den tiden.

Styrelsen yrkar avslag på motionen
Motion 4
Hänga upp krokar på ytterväggen mellan bastu och omklädningsrum

Magnus Sjöstedt

Styrelsens yttrande: Styrelsen tycker inte att det ska vara krokar på den väggen. Dels för att handdukar och liknande som hänger där kan genera den som vill sitta på bänken under och dels för att vi ser risk för fler bortglömda handdukar/kläder. Däremot kan vi tänka oss krokar mittemot på bryggans räcke om stämman vill det.

Styrelsen yrkar avslag på motionen
Motion 5
Utökade tider för mixbastu från en till tre dagar under arbetsveckan

Magnus Sjöstedt

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar inte motionärens uppfattning att det är en önskan bland medlemmarna att utöka tiden för mixbastu på bekostnad av dam- och herr-dagar.

Styrelsen yrkar avslag på motionen
Motion 6
Installation av en vettig vattentermometer

Magnus Sjöstedt

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar motionärens uppfattning att det vore önskvärt med en mer kvalitetsmässig vattentermometer. Tyvärr har dock många termometer försvunnit – antigen tagits av vattnet eller stulits. Motionären (eller skötselgruppen) får gärna köpa in och installera en ny som motsvarar behoven.

Styrelsen yrkar att anse motionen besvarat.

  

Motion 7
Vi lindrar in räcket på badstegen utanför bastun med något som gör att man får tag. Mitt lågbudgetförslag: Vi bygger på med att linda med rep – eventuellt med knutar – så att det blir lättare att greppa även om det är isigt? Det skulle någon kunna fixa i samband med vår/höst-fixardagen. Jag är med!

Frida Fridh

Styrelsens svar: Styrelsen är öppen för att linda räcket på badstegen med ytterligare rep och anser liksom motionären att detta kan göras på höststäddagen.

Styrelsen yrkar att anse motionen besvarat.
  Propositioner från styrelsen


Proposition angående att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för att ha en ytterligare bastu på badområdet.

Bakgrund: Som många nog vet finns det ett stort intresse för bastubad i offentligheten och FBK har en lång kölista som fylldes upp på 10 minuter när vi gav möjlighet att skriva upp sig förra hösten. Samtidigt längtar många medlemmar efter att kunna bada oftare (gärna varje dag) och - nu i postpandemitider – längre.

I styrelsen har vi diskuterat detta många gångar och kommit fram till att en möjlig lösning skulle kunna vara att undersöka möjligheterna för att ha ytterligare en bastu på området – troligen en flytbrygga liknande den som finns i Tanto (fast eldriven).
Att genomföra detta är ett långsiktigt arbete. Det krävs tillåtelse från staden, finansiering, platsplanering osv. och därför vill vi i styrelsen, innan vi sätter igång, fråga er medlemmar hur ni ställer er till detta?

Förslag: Att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att ha en ytterligare bastu på badområdet och redovisa resultatet av detta till nästa årsmöte.