Information från valberedningen

Valberedningen har nu sammanställt ett förslag till ny styrelse och funktionärer.
På årsmötet den 25 mars ska även deltagare till valberedningen väljas. Den sittande valberedningen efterlyser nu ett antal ersättare till denna funktion.
Valberedningen ska bestå av minst 2 personer och har som uppdrag att ta fram och föreslå styrelse samt funktionärer till skötselgrupp och festkommitté.. Arbetet är koncentrerat till januari-mars och är ett bra sätt att medverka till badklubbens väl och ve.
 Anmäl gärna ditt intresse till nuvarande valberedning, Ola Björklin, Cecilia Orre eller Erika Merchel, alternativt på årsmötet.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter