Tre inkomna motioner till årsmötet

Nedan redovisas de motioner som inkommit:


Motion om begränsningsregler för gäster. Ola Björklin
Jag har badat i klubben sedan 1980. Aldrig har jag köat för att få plats i bastun. Men, den 22 och 24 januari var det så fullt att jag och fler med mig fick sitta i förrummet och vänta på plats. Den 24:e valde jag dessutom att gå hem tidigare för att det var alltför stimmigt i bastun med många olika samtal som pågick samtidigt. När jag gick mötte jag 4 badgäster i dörren till omklädningsrummet som insåg att det inte fanns plats. De vände hem för att komma tillbaka senare. Det fanns helt enkelt ingen plats för dem att hänga sina kläder. Att det var fullt beror som jag förstår det på att många tar med sig en eller flera gäster. För ca 10 år sedan införde vi en ordningsregel om max. en gäst per medlem. Det är nu dags att inför ytterligare begränsningsregler för gäster. Klubben är en medlemsklubb, och eftersom det är många som inte skriver upp sig och sina gäster – som inte tycks vara medvetna om att de ska betala den lilla avgiften för gästbadet – har klubben som jag ser det ingen anledning att visa fortsatt generositet till den som tar med sina vänner till badet. Det finns dock tillfällen då det är rimligt att ta med en gäst, som t ex. vid gemensamhetsbad på måndagar. Motion: Idag har vi en ordningsregel som säger att vi får ta med en gäst i mån av plats. Denna regel ändras till: ”Medlem får i mån av plats i bastu och omklädningsrum ta med en familjemedlem eller annan närstående person som är över 18 år som gäst vid enstaka tillfällen, begränsat till 4 gånger per medlem och kalenderår”.
 
Motion om fast bidrag till höstfest. Mikaela Hansson, Minna Rinkinen, Charlotte Olsen
I Fredhälls Badklubb finns en tradition om en årlig höstfest som arrangeras av festkommittén. En trevlig tradition där medlemmar möts och firar in vinterbadsäsongen. Vi i festkommittén vill värna om att den här traditionen ska finnas kvar även kommande år. Motion: Vi i festkommittén lägger härmed en motion om att 10 000 kr årligen avsätts från Fredhälls badklubbs budget för att finansiera delar av höstfesten. Övriga intäkter kommer som tidigare år från försäljning av biljetter till festen och lotter.
 
Motion om mixbastu på fredagar. Hans Hamlin och David Stubbendorff
För vårt ändamål att befrämja bad och bastubad föreslås mixbastu på från 1730 på fredagar. Motionen medför inga kostnadsökningar, men ökar bastuns tillgänglighet.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter