Styrelsemöte 21 september

⁃ Som ett led i att styrelsen har fått i uppdrag att se över möjligheten till isbekämpning på bryggan beslutades det att på försök installera infravärme ovanför dörren till bastun.
⁃ De som nu står i kön till badklubben kommer att beviljas medlemskap. Styrelsen har därför beslutat att öppna kön igen för 100 personer. Den 15 oktober kommer kön att öppna. Mer information kommer på hemsidan inom kort.
⁃ Höstens städdag kommer att gå av stapeln den 18 oktober. Traditionsenligt kommer det att serveras ärtsoppa och punsch.


Bada lugnt!

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-