En varm gemenskap

Oavsett vinter, vår, sommar eller höst är det lika skönt att basta och sen ta sig ett uppiggande dopp. En ångrar aldrig ett bad.

Aktuellt

2019

Den 27 oktober är det dags för höststäd på badklubben. Vi träffas klockan 10 för att städa bastu, omklädningsrum, förråd mm. Under förmiddagen finns det möjlighet till en HLR-utbildning för de som önskar. Efter avslutat städ bjuds det traditionsenligt på ärtsoppa och punsch. Välkomna!

Läs hela inlägget »

Biljetterna till FBK's årliga höstfest är nu slutsålda.
Till er som hade turen att knipa en biljett så ses vi på lördag! 

Hälsningar Festkommittén

Läs hela inlägget »

Den 7 september är det dags för FBK's årliga höstfest. Spara detta datum i era kalendrar, mer info kommer.
Hälsningar Festkommittén

Läs hela inlägget »

Här kommer lite information från gårdagens styrelsemöte:

 • Skumbrandsläckare byts ut mot nya pulverbrandsläckare som kommer köpas in, två till bastuhuset och en till caféet.
 • Styrelsen ser över möjligheten att skaffa ytterligare en hjärtstartare som inte är inlåst för att kunna använda av ordinarie badgäster under sommaren ifall omklädningsrummet skulle vara låst när startaren behövs.
 • Vi påminner alla om att skriva upp sig i besöksboken vid besök. Detta är extra viktigt nu när vi har utökade bastutider på prov under tisdagar och onsdagar men även andra tider så styrelsen kan följa upp besök gentemot öppettider.
 • Två tillfällen för bastuinstruktion är inbokade. Vid dessa tillfällen kommer nya medlemmar få en genomgång av FBK's regelr och rutiner samt möjlighet att köpa nycklar till badet.
  Herrintro 28/5 kl 18-19 Espen och Lars H håller i informationen
  Damintro 5/6 kl 17-18 Mikaela och Lovise håller i informationen
 • Då medlemstaket är nått och det redan finns en relativt lång kö för att bli medlem i FBK går det förnärvarande inte att ställa sig i kö för att bli medlem i föreningen.
Läs hela inlägget »

Alla nya medlemmar är välkomna på städdagen den 4 maj kl 10.
Då kommer vi gå igenom regler och rutiner som gäller på badet. Möjlighet att köpa nyckel finns.  
150:- för portnyckel och 500:- för nyckel som går till hänglåsen i bastubyggnaden (de senare finns bara i begränsat antal).  
Betalning först och främst via Swish, i andra hand jämna pengar. 
/Styrelsen 

Läs hela inlägget »

Lördagen den 4 maj är det dags att städa på badet.
Vi träffas kl 10 för att städa området, bastu, omklädningsrum, café mm.
Efter avsutat städ bjuder FBK på varmkorv.

Välkomna!

Läs hela inlägget »

Ett första möte med den nya styrelsen har nu ägt rum.
Under mötet konstituerades den nya styrelsen formellt enligt förslag från valberedningen.
Hemsidan är nu uppdaterad med styrelseledamöternas ansvarsområden samt övriga funktionärer i föreningen. Hittas under fliken "om oss".
En årsplan har även upprättats med samtliga datum för Fredhälls badklubbs aktiviteter fram till nästa års årsmöte. 
Dessa datum går också att hitta under fliken "om oss".
Den första aktivitet som äger rum för klubbens medlemmar är Vårstäd den 4 maj klockan 10-12. Efter avslutat städ bjuder föreningen på korv.
Obs! Efter städdagen kommer korgen med kvarglömda saker i omklädningsrummet att slängas och hädanefter kommer denna korg att tömmas regelbundet i samband med fixarmåndagar.
Vi har det stora nöjet att meddela att badcaféet har blivit uthyrt i år och beräknas  öppna den 6 juni.
I år är det ca 40 st medlemmar som begärt uträde ur klubben/ inte betalat sin årsavgift. Dessa 40 platser har i dagarna erbjudits de personer som står överst i vår medlemskö. Dessa nya medlemmar kommer i samband med nyckelköp att få en introduktion i klubbens regler och rutiner.
Vi vill påminna alla som besöker bastun att anteckna er i loggboken. Detta är det enda sätt vi kan följa upp när bastun används. Extra viktigt att skriva in om ni badar på de utökade morgontiderna på tisdagar och onsdagar samt den utökade mixbastutiden då dessa är på prov och tas bort om de inte nyttjas.
Det var allt från oss för denna gången.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Hemsidan har nu uppdaterats med protokoll från årsmötet samt de förändringar som träder i kraft från 1 april 2019. Observera att de utökade öppettiderna på tisdagar och onsdagar börjar först den 8 april då vi vill se till att det finns tid att ombesörja med ombyggnationen hela vecka 14.

De förändringar som träder i kraft är dessa.

 • Mixbastu 16-21 VARJE måndag (undantag när fixarmåndag pågår). 0m styrelsen har möte i omklädningsrummet så får man byta om i förrummet.
 • På tisdagar och onsdagar kommer bastun vara igång 7-21, dessa utökade öppettider är på prov men gäller till annat meddelas.
 • Gäster är vid enstaka tillfällen välkomna till badet men medlemmar har företräde. Mellan 16-19 på vardagar och 9-12 på helger är bastun öppen endast för medlemmar.

Styrelsens förhoppning är att dessa förändringar innebär mindre trängsel i bastun och ökar möjligheterna till avkopplande och lugna bad.
 

Läs hela inlägget »

Följande förändringar träder i kraft 1 april:
Mixbastu utökas till 16-21 VARJE måndag (undantag när fixarmåndag pågår). 0m styrelsen har möte i omklädningsrummet så får man byta om i förrummet.

Gäster är vid enstaka tillfällen välkomna till badet men medlemmar har företräde. Mellan 16-19 på vardagar och 9-12 på helger är bastun öppen endast för medlemmar.

Så fort ombyggnationen är slutförd (under april månad) kommer bastun vara igång 7-21 tisdagar och onsdagar, dessa utökade öppettider är på prov men gäller tills annat meddelas.  Det kommer meddelas på hemsida och i omklädningsrum när den förlängda bastutiden på tisdagar och onsdagar drar igång.

Läs hela inlägget »

Vi kommer att genomföra en mindre förändring i omklädningsrummet i början av april. Nyckelskåpet och  förslagsbrevlådan blir förankrade när dom fått sin nya plats.
Styrelsen 

Läs hela inlägget »

Nedan redovisas de motioner som inkommit:


Motion om begränsningsregler för gäster. Ola Björklin
Jag har badat i klubben sedan 1980. Aldrig har jag köat för att få plats i bastun. Men, den 22 och 24 januari var det så fullt att jag och fler med mig fick sitta i förrummet och vänta på plats. Den 24:e valde jag dessutom att gå hem tidigare för att det var alltför stimmigt i bastun med många olika samtal som pågick samtidigt. När jag gick mötte jag 4 badgäster i dörren till omklädningsrummet som insåg att det inte fanns plats. De vände hem för att komma tillbaka senare. Det fanns helt enkelt ingen plats för dem att hänga sina kläder. Att det var fullt beror som jag förstår det på att många tar med sig en eller flera gäster. För ca 10 år sedan införde vi en ordningsregel om max. en gäst per medlem. Det är nu dags att inför ytterligare begränsningsregler för gäster. Klubben är en medlemsklubb, och eftersom det är många som inte skriver upp sig och sina gäster – som inte tycks vara medvetna om att de ska betala den lilla avgiften för gästbadet – har klubben som jag ser det ingen anledning att visa fortsatt generositet till den som tar med sina vänner till badet. Det finns dock tillfällen då det är rimligt att ta med en gäst, som t ex. vid gemensamhetsbad på måndagar. Motion: Idag har vi en ordningsregel som säger att vi får ta med en gäst i mån av plats. Denna regel ändras till: ”Medlem får i mån av plats i bastu och omklädningsrum ta med en familjemedlem eller annan närstående person som är över 18 år som gäst vid enstaka tillfällen, begränsat till 4 gånger per medlem och kalenderår”.
 
Motion om fast bidrag till höstfest. Mikaela Hansson, Minna Rinkinen, Charlotte Olsen
I Fredhälls Badklubb finns en tradition om en årlig höstfest som arrangeras av festkommittén. En trevlig tradition där medlemmar möts och firar in vinterbadsäsongen. Vi i festkommittén vill värna om att den här traditionen ska finnas kvar även kommande år. Motion: Vi i festkommittén lägger härmed en motion om att 10 000 kr årligen avsätts från Fredhälls badklubbs budget för att finansiera delar av höstfesten. Övriga intäkter kommer som tidigare år från försäljning av biljetter till festen och lotter.
 
Motion om mixbastu på fredagar. Hans Hamlin och David Stubbendorff
För vårt ändamål att befrämja bad och bastubad föreslås mixbastu på från 1730 på fredagar. Motionen medför inga kostnadsökningar, men ökar bastuns tillgänglighet.
 

Läs hela inlägget »

Valberedningen har nu sammanställt ett förslag till ny styrelse och funktionärer.
På årsmötet den 25 mars ska även deltagare till valberedningen väljas. Den sittande valberedningen efterlyser nu ett antal ersättare till denna funktion.
Valberedningen ska bestå av minst 2 personer och har som uppdrag att ta fram och föreslå styrelse samt funktionärer till skötselgrupp och festkommitté.. Arbetet är koncentrerat till januari-mars och är ett bra sätt att medverka till badklubbens väl och ve.
 Anmäl gärna ditt intresse till nuvarande valberedning, Ola Björklin, Cecilia Orre eller Erika Merchel, alternativt på årsmötet.

Läs hela inlägget »

Den 25 mars kl 18:30 är det årsmöte på Rålambsvägen 12B (samlingslokalen). Ingång sker från baksidan, dvs bakom kiosken "Vi Vinnare".
Mötet startar kl 18:30, från klockan 18:00 kommer det att serveras fika.
Vi ber att få påminna om att sista dag att lämna in motion är 1 mars.

Läs hela inlägget »

Den 25 mars är det årsmöte på Rålambsvägen 12B.
Om du har förslag som du vill att vi diskuterar på årsmötet kan du skriva en motion till mötet. Motioner ska skickas till styrelsen info@fredhallsbadklubb.se senast 1 mars – gärna med en kostnadsberäkning.
Har du lust att vara med och påverka föreningens arbete i styrelse eller arbetsgrupper är du välkommen att höra av dig till Ola i valberedningen ola.bjorklin@cmts.se.

Läs hela inlägget »

Ett tiotal medlemmar kom på FBKs medlemsmöte i omklädningsrummet 28 januari. Syftet var att informera om och diskutera aktuella frågor utan att fatta några beslut. Bland de frågor som togs upp var hur vi hanterar högre besöksantal i bastun och att alla ska känna sig välkomna. Vi pratade också om regler för gäster och tog upp frågor kring stadgar, måndagsbastu med mera. Det var ett mycket positivt möte och bra att alla fick komma till tals och styrelsen vill påminna om att det alltid är möjligt att höra av sig till oss med förslag eller frågor att diskutera. Alla medlemmar är också välkomna med motioner till årsstämman (viktigt att då också om det är möjligt ange eventuell kostnad för förslaget). Till sist tog vi upp möjlighet ett anmäla intresse för ett mera aktivt medlemskap genom att engagera sig i styrelse, arbetsgrupper, revision och valberedning. Är du intresserat kontakta då föreningens valberedning! Styrelsens uppgift är att befrämja bad och bastubad och ju fler vi är som hjälps åt, desto bättre. Ordförande Lovise tackade till sist för ett konstruktivt och trevligt möte! 

Läs hela inlägget »

25 mars kl 18.30 blir det årsmöte.
Plats för mötet meddelas här på hemsidan samt i omklädningsrummet. Om du har förslag som du vill att vi diskuterar på årsmötet kan du skriva en motion till mötet. Motionenn ska skickas till styrelsen senast 1 mars – gärna med en kostnadsberäkning. Har du lust att varamed och påverka föreningens arbete i styrelse eller arbetsgrupper är du välkommen att höra av dig till valberedningen.
 

Läs hela inlägget »

Årets första fixarmåndag går av stapeln 21/1 kl 17-18. Anmälan till minnaetc@hotmail.com.

Läs hela inlägget »

28 januari kl 18 ordnas ett medlemsmöte i omklädningsrummet i bastuhuset. Tanken är att dels informera intresserade om styrelsens och arbetsgruppernas arbete, dels att diskutera medlemmars tankar och förslag till utveckling av föreningen och dels att ge utrymme för diskussion av våra stadgar eftersom vi inte riktigt han med detta på förra årsmötet.

Läs hela inlägget »

Nu i veckan skickas fakturorna för året medlemsavgift ut. Observera att vid utebliven betalning av årsavgift upphör medlemsskapet i Fredhälls Badklubb. 

Läs hela inlägget »