En varm gemenskap

Oavsett vinter, vår, sommar eller höst är det lika skönt att basta och sen ta sig ett uppiggande dopp. En ångrar aldrig ett bad.

Aktuellt

2019 > 03

Hemsidan har nu uppdaterats med protokoll från årsmötet samt de förändringar som träder i kraft från 1 april 2019. Observera att de utökade öppettiderna på tisdagar och onsdagar börjar först den 8 april då vi vill se till att det finns tid att ombesörja med ombyggnationen hela vecka 14.

De förändringar som träder i kraft är dessa.

  • Mixbastu 16-21 VARJE måndag (undantag när fixarmåndag pågår). 0m styrelsen har möte i omklädningsrummet så får man byta om i förrummet.
  • På tisdagar och onsdagar kommer bastun vara igång 7-21, dessa utökade öppettider är på prov men gäller till annat meddelas.
  • Gäster är vid enstaka tillfällen välkomna till badet men medlemmar har företräde. Mellan 16-19 på vardagar och 9-12 på helger är bastun öppen endast för medlemmar.

Styrelsens förhoppning är att dessa förändringar innebär mindre trängsel i bastun och ökar möjligheterna till avkopplande och lugna bad.
 

Läs hela inlägget »

Följande förändringar träder i kraft 1 april:
Mixbastu utökas till 16-21 VARJE måndag (undantag när fixarmåndag pågår). 0m styrelsen har möte i omklädningsrummet så får man byta om i förrummet.

Gäster är vid enstaka tillfällen välkomna till badet men medlemmar har företräde. Mellan 16-19 på vardagar och 9-12 på helger är bastun öppen endast för medlemmar.

Så fort ombyggnationen är slutförd (under april månad) kommer bastun vara igång 7-21 tisdagar och onsdagar, dessa utökade öppettider är på prov men gäller tills annat meddelas.  Det kommer meddelas på hemsida och i omklädningsrum när den förlängda bastutiden på tisdagar och onsdagar drar igång.

Läs hela inlägget »

Vi kommer att genomföra en mindre förändring i omklädningsrummet i början av april. Nyckelskåpet och  förslagsbrevlådan blir förankrade när dom fått sin nya plats.
Styrelsen 

Läs hela inlägget »

Nedan redovisas de motioner som inkommit:


Motion om begränsningsregler för gäster. Ola Björklin
Jag har badat i klubben sedan 1980. Aldrig har jag köat för att få plats i bastun. Men, den 22 och 24 januari var det så fullt att jag och fler med mig fick sitta i förrummet och vänta på plats. Den 24:e valde jag dessutom att gå hem tidigare för att det var alltför stimmigt i bastun med många olika samtal som pågick samtidigt. När jag gick mötte jag 4 badgäster i dörren till omklädningsrummet som insåg att det inte fanns plats. De vände hem för att komma tillbaka senare. Det fanns helt enkelt ingen plats för dem att hänga sina kläder. Att det var fullt beror som jag förstår det på att många tar med sig en eller flera gäster. För ca 10 år sedan införde vi en ordningsregel om max. en gäst per medlem. Det är nu dags att inför ytterligare begränsningsregler för gäster. Klubben är en medlemsklubb, och eftersom det är många som inte skriver upp sig och sina gäster – som inte tycks vara medvetna om att de ska betala den lilla avgiften för gästbadet – har klubben som jag ser det ingen anledning att visa fortsatt generositet till den som tar med sina vänner till badet. Det finns dock tillfällen då det är rimligt att ta med en gäst, som t ex. vid gemensamhetsbad på måndagar. Motion: Idag har vi en ordningsregel som säger att vi får ta med en gäst i mån av plats. Denna regel ändras till: ”Medlem får i mån av plats i bastu och omklädningsrum ta med en familjemedlem eller annan närstående person som är över 18 år som gäst vid enstaka tillfällen, begränsat till 4 gånger per medlem och kalenderår”.
 
Motion om fast bidrag till höstfest. Mikaela Hansson, Minna Rinkinen, Charlotte Olsen
I Fredhälls Badklubb finns en tradition om en årlig höstfest som arrangeras av festkommittén. En trevlig tradition där medlemmar möts och firar in vinterbadsäsongen. Vi i festkommittén vill värna om att den här traditionen ska finnas kvar även kommande år. Motion: Vi i festkommittén lägger härmed en motion om att 10 000 kr årligen avsätts från Fredhälls badklubbs budget för att finansiera delar av höstfesten. Övriga intäkter kommer som tidigare år från försäljning av biljetter till festen och lotter.
 
Motion om mixbastu på fredagar. Hans Hamlin och David Stubbendorff
För vårt ändamål att befrämja bad och bastubad föreslås mixbastu på från 1730 på fredagar. Motionen medför inga kostnadsökningar, men ökar bastuns tillgänglighet.
 

Läs hela inlägget »

Valberedningen har nu sammanställt ett förslag till ny styrelse och funktionärer.
På årsmötet den 25 mars ska även deltagare till valberedningen väljas. Den sittande valberedningen efterlyser nu ett antal ersättare till denna funktion.
Valberedningen ska bestå av minst 2 personer och har som uppdrag att ta fram och föreslå styrelse samt funktionärer till skötselgrupp och festkommitté.. Arbetet är koncentrerat till januari-mars och är ett bra sätt att medverka till badklubbens väl och ve.
 Anmäl gärna ditt intresse till nuvarande valberedning, Ola Björklin, Cecilia Orre eller Erika Merchel, alternativt på årsmötet.

Läs hela inlägget »

Information från styrelsen 25 maj 2020

Ikväll har styrelsen haft möte digitalt styrelsemöte. Det är en minst sagt annorlunda tid vi får erfara just nu och vi i styrelsen försöker fundera ut lämpliga lösningar på de utmaningar vi ställs inför. Här kommer lite ny och ”nygammal” information:


Renoveringen av bastuhuset fortskrider som och vi håller tummarna för att bastun står färdig som planerat den 6 juni. Större delen av det utvändiga arbetet är klart och nu jobbas det med att färdigställa bastun invändigt (lägga klinker, sätta panel, montera bastuaggregat mm)

När bastun väl öppnar igen gäller fortfarande de ”Coronaregler” som infördes sista veckorna vi hade öppet innan renoveringen.

Repetition av reglerna:

  • Max 4 personer samtidigt i bastu.
  • Max 4 personer samtidigt i omklädningsrum.
  • Vi påminner om att enligt gällande regler har ordinarie medlem företräde före icke medlem/gäst.
  • I de fall det är ”köbildning” i bastun gäller max 30 minuter nyttjande av bastun (inklusive badavbrott).

Hanna och Tomas kommer driva caféet i sommar igen och slår preliminärt upp sina portar 15 juni. Beslutar parkförvaltningen att skjuta på öppningen försenas tyvärr öppningen av caféet.

Vår medlemsansvarige Eva har kontaktat de personer som står överst på kölistan för att fylla på de platser som blivit lediga. Hittills har 19 kvinnor och 12 män bjudits in. Resterande ca20 platser kommer att fyllas på efter sommaren.

Kalendariet på hemsidan är uppdaterat. Planerat datum för höstfest 5 september-20 , höststäd planeras 18 oktober-20. Detta gäller förutsatt att Folkhälsomyndighetens restriktioner har lättats.

Det uppskjutna Årsmötet äger som vi tidigare meddelat rum 31 augusti 2020.

Adressändring
Tänk på att alltid anmäla nya kontaktuppgifter (adress och e-post). Detta så att du ska kunna få din faktura och kunna betala årsavgift för att behålla ditt medlemsskap. Om du fått din faktura per post men har en e-postadress ber vi dig meddela denna.
Adressändra via vårt formulär

Nycklar
Det behövs två nycklar för tillträde till badet. För att få köpa nyckel måste du finnas med i FBK:s medlemsmatrikel. Nycklar kan köpas genom att kontakta eva.grunding@gmail.com.

Observera att dina nycklar ska återlämnas när du inte längre är medlem. Återbetalning sker med 100:- för portnyckel samt 300:- för nyckel till bastu och omklädningsrum.

Fixarmåndag
För att möta behov av regelmässig bastustädning, fixning i kombination med social samvaro har styrelsen tagit initiativ till att införa Fixarmåndag. Det är roliga tillfällen att göra en insats och lära känna några nya i föreningen. Datum för nästa fixarmåndag anslås här på hemsidan, via Instagram och i omklädningsrummet.
Nästa fixarmåndag äger rum:meddelas senare. Anmälan till minnaetc@hotmail.com
Mer om Fixarmåndag