En varm gemenskap

Oavsett vinter, vår, sommar eller höst är det lika skönt att basta och sen ta sig ett uppiggande dopp. En ångrar aldrig ett bad.

Aktuellt

2019 > 03

Hemsidan har nu uppdaterats med protokoll från årsmötet samt de förändringar som träder i kraft från 1 april 2019. Observera att de utökade öppettiderna på tisdagar och onsdagar börjar först den 8 april då vi vill se till att det finns tid att ombesörja med ombyggnationen hela vecka 14.

De förändringar som träder i kraft är dessa.

  • Mixbastu 16-21 VARJE måndag (undantag när fixarmåndag pågår). 0m styrelsen har möte i omklädningsrummet så får man byta om i förrummet.
  • På tisdagar och onsdagar kommer bastun vara igång 7-21, dessa utökade öppettider är på prov men gäller till annat meddelas.
  • Gäster är vid enstaka tillfällen välkomna till badet men medlemmar har företräde. Mellan 16-19 på vardagar och 9-12 på helger är bastun öppen endast för medlemmar.

Styrelsens förhoppning är att dessa förändringar innebär mindre trängsel i bastun och ökar möjligheterna till avkopplande och lugna bad.
 

Läs hela inlägget »

Följande förändringar träder i kraft 1 april:
Mixbastu utökas till 16-21 VARJE måndag (undantag när fixarmåndag pågår). 0m styrelsen har möte i omklädningsrummet så får man byta om i förrummet.

Gäster är vid enstaka tillfällen välkomna till badet men medlemmar har företräde. Mellan 16-19 på vardagar och 9-12 på helger är bastun öppen endast för medlemmar.

Så fort ombyggnationen är slutförd (under april månad) kommer bastun vara igång 7-21 tisdagar och onsdagar, dessa utökade öppettider är på prov men gäller tills annat meddelas.  Det kommer meddelas på hemsida och i omklädningsrum när den förlängda bastutiden på tisdagar och onsdagar drar igång.

Läs hela inlägget »

Vi kommer att genomföra en mindre förändring i omklädningsrummet i början av april. Nyckelskåpet och  förslagsbrevlådan blir förankrade när dom fått sin nya plats.
Styrelsen 

Läs hela inlägget »

Nedan redovisas de motioner som inkommit:


Motion om begränsningsregler för gäster. Ola Björklin
Jag har badat i klubben sedan 1980. Aldrig har jag köat för att få plats i bastun. Men, den 22 och 24 januari var det så fullt att jag och fler med mig fick sitta i förrummet och vänta på plats. Den 24:e valde jag dessutom att gå hem tidigare för att det var alltför stimmigt i bastun med många olika samtal som pågick samtidigt. När jag gick mötte jag 4 badgäster i dörren till omklädningsrummet som insåg att det inte fanns plats. De vände hem för att komma tillbaka senare. Det fanns helt enkelt ingen plats för dem att hänga sina kläder. Att det var fullt beror som jag förstår det på att många tar med sig en eller flera gäster. För ca 10 år sedan införde vi en ordningsregel om max. en gäst per medlem. Det är nu dags att inför ytterligare begränsningsregler för gäster. Klubben är en medlemsklubb, och eftersom det är många som inte skriver upp sig och sina gäster – som inte tycks vara medvetna om att de ska betala den lilla avgiften för gästbadet – har klubben som jag ser det ingen anledning att visa fortsatt generositet till den som tar med sina vänner till badet. Det finns dock tillfällen då det är rimligt att ta med en gäst, som t ex. vid gemensamhetsbad på måndagar. Motion: Idag har vi en ordningsregel som säger att vi får ta med en gäst i mån av plats. Denna regel ändras till: ”Medlem får i mån av plats i bastu och omklädningsrum ta med en familjemedlem eller annan närstående person som är över 18 år som gäst vid enstaka tillfällen, begränsat till 4 gånger per medlem och kalenderår”.
 
Motion om fast bidrag till höstfest. Mikaela Hansson, Minna Rinkinen, Charlotte Olsen
I Fredhälls Badklubb finns en tradition om en årlig höstfest som arrangeras av festkommittén. En trevlig tradition där medlemmar möts och firar in vinterbadsäsongen. Vi i festkommittén vill värna om att den här traditionen ska finnas kvar även kommande år. Motion: Vi i festkommittén lägger härmed en motion om att 10 000 kr årligen avsätts från Fredhälls badklubbs budget för att finansiera delar av höstfesten. Övriga intäkter kommer som tidigare år från försäljning av biljetter till festen och lotter.
 
Motion om mixbastu på fredagar. Hans Hamlin och David Stubbendorff
För vårt ändamål att befrämja bad och bastubad föreslås mixbastu på från 1730 på fredagar. Motionen medför inga kostnadsökningar, men ökar bastuns tillgänglighet.
 

Läs hela inlägget »

Valberedningen har nu sammanställt ett förslag till ny styrelse och funktionärer.
På årsmötet den 25 mars ska även deltagare till valberedningen väljas. Den sittande valberedningen efterlyser nu ett antal ersättare till denna funktion.
Valberedningen ska bestå av minst 2 personer och har som uppdrag att ta fram och föreslå styrelse samt funktionärer till skötselgrupp och festkommitté.. Arbetet är koncentrerat till januari-mars och är ett bra sätt att medverka till badklubbens väl och ve.
 Anmäl gärna ditt intresse till nuvarande valberedning, Ola Björklin, Cecilia Orre eller Erika Merchel, alternativt på årsmötet.

Läs hela inlägget »