Årsplan 2017 - 2018

Styrelsemöten

Enligt särskild kallelse
Deltagare: Samtliga styrelseledamöter FBK
Observera att du som medlem kan anmäla förslag/synpunkter till info@fredhallsbadklubb.se
Preliminärt sker alla möten på badet klockan 1830

Styrelsemöte 3: 29 maj
Styrelsemöte 4: 21 augusti
Styrelsemöte 5: 23oktober
Styrelsemöte 6: 4 december
Styrelsemöte 1/2018: 8 januari (valberedningen deltar)
Styrelsemöte 2/2018: 5 mars

Revision januari/februari 2018 (bestäms i december 2017)
Per Sandwall (sammankallande) ), Joachim Söderberg och Madijd Behdjou

Städdag vår 23 april – kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet
Städdag höst 11 november – kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet

Höstfest 2 september – inbjudan, se hemsida, instagram och anslag på badet

Julbord 30 november
Styrelseresa december bestäms i augusti.
Årsstämma 12 mars 2018:  – för kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet