Årsplan 2018 - 2019

Styrelsemöten

Enligt särskild kallelse
Deltagare: Samtliga styrelseledamöter FBK
Observera att du som medlem kan anmäla förslag/synpunkter till info@fredhallsbadklubb.se
Preliminärt sker alla möten på badet klockan 1830

Styrelsemöte 3: 29 maj
Styrelsemöte 4: 21 augusti
Styrelsemöte 5: 23oktober
Styrelsemöte 6: 4 december
Styrelsemöte 1/2019: 14 januari (valberedningen deltar)
Styrelsemöte 2/2019: 11 mars

Revision januari/februari 2019 (bestäms i december 2018)
Per Sandwall (sammankallande) ), Joachim Söderberg och Madijd Behdjou

Städdag vår 28 april – kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet
Städdag höst 21 oktober – kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet

Höstfest 1 september – inbjudan, se hemsida, instagram och anslag på badet

Julbord 6 december
Styrelseresa i januari 2019
Medlemsmöte 28 januari 2019
Årsstämma  mars 2019 – för kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet