Årsplan 2019 - 2020

Styrelsemöten

Enligt särskild kallelse
Deltagare: Samtliga styrelseledamöter FBK
Observera att du som medlem kan anmäla förslag/synpunkter till info@fredhallsbadklubb.se
Preliminärt sker alla möten på badet klockan 1800
2019:
Styrelsemöte 2: 8 maj
Styrelsemöte 3: 3 juni
Styrelsemöte 4: 2 september
Styrelsemöte 5: 14 oktober
Styrelsemöte 6: 25 november
Styrelsemöte 1/2020: 13 januari (valberedningen deltar)
Styrelsemöte 2/2020: 2 mars

Revision januari/februari 2020 (bestäms i december 2019)
Lars Andersson (sammankallande) ), Joachim Söderberg och Madijd Behdjou

Städdag vår 4 maj – kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet
Städdag höst 27 oktober – kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet

Höstfest  – 7 september inbjudan, se hemsida, instagram och anslag på badet

Julbord 5 december
Styrelseresa 24-25 januari 2020
Medlemsmöte 3 februari 2020
Årsstämma 16  mars 2020 – för kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet