Årsplan 2020 - 2021

Styrelsemöten

Enligt särskild kallelse
Deltagare: Samtliga styrelseledamöter FBK
Observera att du som medlem kan anmäla förslag/synpunkter till fredhallsbadklubb@gmail.com
Preliminärt sker alla möten på badet klockan 18.00
2020:
Styrelsemöte 5: 10 augusti 2020
Styrelsemöte 6: 21 september 2020
Styrelsemöte 7: 19 oktober 2020
Styrelsemöte 8:  23 november 2020
Styrelsemöte 1: 11 januari 2021 (valberedningen deltar)
Styrelsemöte 2: 1 mars 2021

Revision januari/februari 2021 (bestäms i december 2020)
Lars Andersson (sammankallande) ), Tanja Cantell och Madijd Behdjou.

Städdag höst söndag 18 oktober – kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet

Höstfest - inställd
Julbord 3 december 2020
Styrelseresa 29-30 januari 2021
Medlemsmöte 25 januari 2021
Årsstämma 22  mars 2021 – för kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet