Årsplan 2021

Styrelsemöten

Enligt särskild kallelse
Deltagare: Samtliga styrelseledamöter FBK
Observera att du som medlem kan anmäla förslag/synpunkter till fredhallsbadklubb@gmail.com
Preliminärt sker alla möten på badet klockan 18.00
2021:
Styrelsemöte 1: 11 januari
Styrelsemöte 2: 1 mars
Styrelsemöte 3: 19 april
Styrelsemöte 4: 24 maj
Styrelsemöte 5: 23 augusti
Styrelsemöte 6: 27 september
Styrelsemöte 7: 12 november
Styrelsemöte 8: 29 november

2022:
Styrelsemöte 1: 10 januari
Styrelsemöte 2: 7 februari

Revision januari/februari 2021 (bestäms i december 2020)
Lars Andersson (sammankallande) ), Tanja Cantell och Madijd Behdjou.

Städdag vår lördag 24 april – Inställd på grund av restriktioner - kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet

Städdag höst söndag 10 oktober kl 10-12 - kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet

Styrelseresa 29-30 januari 2021 - inställt
Medlemsmöte 25 januari 2021- zoom
Årsstämma 22 mars 2021 10 maj 2021  6 September– framflyttat på grund av restriktioner - för kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet
Styrelseresa 12-13 november 2021

Årsstämma 2022 14 mars -  för kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet