Årsplan 2023

Styrelsemöten

Enligt särskild kallelse
Deltagare: Samtliga styrelseledamöter FBK
Observera att du som medlem kan anmäla förslag/synpunkter till fredhallsbadklubb@gmail.com
Preliminärt sker alla möten på badet klockan 18.00

Styrelsemöten 2023 
23 januari
27 februari
27 mars 
24 april
22 maj
12 Juni
28 augusti
09 oktober
06 november
04 dec

Styrelseresa 19-20 januari 2024

Julbord för volontärer 7 december

Revision januari/februari 2024 (bestäms i december 2023)
Lars Andersson (sammankallande), Tanja Cantell och Madijd Behdjou.

Medlemsmöte 2024: januari 2024, återkommer med datum

Årsstämma 2024: mars 2024, återkommer med datum -  kallelse, se hemsida, instagram och anslag på badet