Verksamhetsberättelse 2020

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen har bestått av Lovise Haj Brade (ordförande), Lars Andersson (kassör), Eva Grunding (medlemsansvarig), Lars Hammarborg (skötselsansvarig), Charlotte Olsson (informationsansvarig), Mikaela Hansdotter (ansvarig för sociala aktiviteter) och Espen Borde (sekreterare).

Under året har 8 styrelsemöten genomförts (de fem första av den tidigare styrelsen, då årsmötet sköts upp från mars till september på grund av coronapandemin). Under 2021 planeras två styrelsemöten samt ett medlemsmöte innan årsstämman äger rum 22 mars.

Förutom de speciella omständigheter som pandemin har försatt oss alla i, har den stora händelse för FBK under 2020 varit totalrenoveringen av bastubyggnaden som genomfördes under april-maj månad. Redan förra året konstaterades omfattande fuktskador i bastuväggar och tak och under våren kontrakterades entreprenören MK Contracting AB för att byta ut dessa och förbättra isolering och fuktspärrar. Under arbetet konstaterades ytterligare skador på övriga väggar varför renoveringens omfattning (och kostnad) ökade. Med anledning av detta beslutades det på årsmötet att höja årsavgiften för 2021 till 500 kr för att säkerställa fortsatt god ekonomi i föreningen. Nu är hela bastuhuset i toppskick och vi i styrelsen hoppas att ni medlemmar är lika nöjda med resultatet som vi!

I övrigt har året på badet präglats av restriktioner till följd av pandemin. Årsmötet i mars fick flyttas till september och hållas utomhus, begränsningar för antal badare har införts, årets stora sociala aktivitet - höstfesten - fick ställas in och julbord för aktivister i föreningen genomfördes digitalt. Styrelsen är dock framförallt glada för att vi trots allt har kunnat genomföra både vår- och höststädning och hålla badet öppet och vill tacka alla medlemmar för att ni följer restriktionerna, visar tålamod och tar ansvar för att undvika smittspridning!

Som följd av pandemin har vi utökat avtalet med städfirman så att de kommer alla veckor som inte har fixarmåndag. Denna städning är ett nödvändigt komplement till den dagliga städning som badare måste utföra varje dag!

Sommarkaféet bedrevs liksom förra året av medlemmarna Tomas Betzholtz och Hanna Wallin Betzholtz och var, enligt styrelsens uppfattning, en stor succés.
Inför eventuellt vinterväder – och som respons på en motion till årsstämman – tester vi i december/januari att sätta upp infravärme på bryggan precis utanför dörren till bastun för att minska risken för ishalka.

MEDLEMMAR
På årsstämman beslutades det att utöka antalet medlemmar med 50 så att vi numera kan ha 1000 medlemmar i föreningen. Detta innebar att vi kom till botten i kölistan och därför öppnades den kortvarigt för nya intresserade i oktober. Men på mindre än 10 minuter fick vi mer än 200 intresseanmälningar, vilket gjort att listan nu stängts igen och troligen kommer vara det ett tag framöver. Styrelsen har tagit kontakt med Stockholm stad och Kungsholmens stadsdelsförvaltning för att påtala det uppenbara behovet av fler bastumöjligheter längs Mälaren.

Till årets FBK:are utsågs styrelsens egna Lars Hammarborg för hans stora insats med att initiera och överse renoveringen av bastuhuset. För detta får han en guldstjärna designat av medlem Gunilla Poignant.

EKONOMI
Renoveringen har påverkat vår ekonomi avsevärt, men entreprenören har accepterat att vi delar upp betalningen på två år, vilket gör att vi kan presenta en årsredovisning 2020 och budget 2021 i balans. En särskild redovisning av resultat 2020 kommer ges av kassör Lars Andersson på årsstämman.

VIKTIGAST AV ALLT
...har ett stort antal bad genomförts under året. Styrelsens stora uppgift är att befrämja bad och vi är glada att vår varma gemenskap fortsätter att leverera just det!

Fredhälls Badklubb, december 2020

Lovise Haj Brade Ordförande
Lars Andersson Kassör
Lars Hammarborg Skötsel
Espen Börde Sekreterare
Charlotte Olsen Information
Mikaela Hansdotter Sociala aktiviteter
Eva Grunding Medlemsansvarig