Styrelsemöte 10 april 2006

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 10 april 2006 på kafé Kaffe och Annat.
Närvarande: Håkan Asplund, Björn Bekåsson, Ola Björklin,
Gösta Grönholm, Maria Jorborg, Helena Karlson.

1. Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna.

2. Dagordningen godkändes och till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson. Till att justera protokollet valdes Gösta Grönholm.

3. Föregående protokoll
Den ”Blå skylten” är nu uppsatt på väggen intill badets huvudentré. Ett foto kommer att skickas till förre ordföranden Gunnar Sundwall, som en gång drog igång projektet.
Det är dags att köpa in masoniteskivor till soldäcken. Styrelsen, alternativt skötselgruppen, ser till att det blir gjort.
Några inköp av solstolar kommer inte att göras. De vita plaststolarna som föreningen köpt in till höstfesten, har redan ”fått ben”. Medlem som önskar sitta bekvämare, får som tidigare ta med egen stol och förvara den i förrådet.
Gösta ser till att någon form av sittmöbler ställs ut på de båda soldäcken. Björn Bekåson kollar upp om Polisen är i begrepp att avyttra något passande.
Maria botaniserar marknaden för glasade bastudörrar. Avlägger rapport vid nästa möte.
Lennart Asp har tagit mått för de nya lavarna, som ska vara på plats före sommaren.
Jens Almgren på Thörnbloms Elektriska i Stockholm AB, har tagit på sig uppdraget att byta ut och serva trasigt aggregat, till en för föreningen förmånlig kostnad.
Medlemmar felanmäler direkt till firman, och Jens gör en motkoll till styrelsen innan han ingriper. Tel: 654 12 50 Mobil: 070 799 12 46.

4. Ekonomisk- och medlemsrapport
Håkan Asplund kunde konstatera att föreningen har en mycket god finansiell ställning. Sannolikt beroende på att 654 medlemmar (av förra årets 816) redan betalat in avgiften. Tolv av dessa härrör dock från personer som inte finns med i medlemsmatrikeln eller rekommenderats in i föreningen. Styrelsen bestämde att godkänna dessa ”smygmedlemmar”.
Förutom elräkningen är kostnadens för årsmötet det som hittills belastat kassan mest. Noteras bör att årets årsmöteskostnader minskat med över 1 000 kr sedan förra året.

6. Övriga frågor
Årsplanen för FBK:s verksamhetsår godkändes (se bilaga).
Maria Jorborg och Helena Karlson ska till mötet den 14 augusti ta fram förslag till hur styrelsearvodet kan användas.
Styrelsen beslutade att tillfråga Lars Nygren om han kan svara för den musikaliska underhållningen på höstfesten den 26 augusti.
Stadsdelsförvaltningens Jan Sundström har inkommit med ett brev till styrelsen. Där skriver han att innan vi gör inköp, som ska belasta stadens konto, ska han godkänna inköpet.
Vi har ännu inget hört från Stockholms hamnar angående tillstånd för flotten. Får vi behålla den ska den snyggas upp längs sidorna, förses med bättre belysning och stege.
Flera personer har hört av sig till ordförande med förfrågan om att hyra bastun till privata arrangemang. Styrelsen beslutade att avböja alla sådana förfrågningar.
Mötet diskuterade möjligheten att sätta upp en spaljé vid ytterduschen, som skydd för insyn från berget ovanför. Björn kollar upp huruvida det är tekniskt möjligt att tillmötesgå damernas önskemål.

7. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Gösta Grönholm