Styrelsemöte 13 augusti 2007

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 13 augusti 2007, på Fredhällsbadets terrass.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Ola Björklin, Johan Eriksson, Erik Johansson och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Ola Björklin förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet utsågs Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Jubileumsfesten
Erik och Marianne, ja hela Festkommittén, ska ha en stor eloge för arrangerandet av FBK:s Jubileumsfest den 2 juni. Festen blev mycket lyckad med god mat och bra musik både levande, Lars Nygrens trio, och spelad av en dj. Deltagarna, ca 80 personer, minglade runt och kunde fröjdas i det vackra vädret. Och överraskningen senare på kvällen, ett sprakande fyrverkeri, blev en succé.
Fågelholkar
Derek Netts har under sommaren satt upp några fågelholkar på badet. Nu återstår att se om vi får några ugglor i dem.
Omklädningsrummet
Det förslag till uppfräschning av omklädningsrummet som styrelsen tidigare beslutat om, får vänta tills vidare. Eftersom badet behöver en mer omfattande renovering beslutades att ta allt på en och samma gång. Från början var det meningen att det skulle gjorts under sommaren men tillgången på hantverkare gjorde det svårt.
Det viktigaste är ändå att bastun och omklädningsrummet hålls rent. Det är fritt fram för varje badare att städa omklädningsrummet. Dammsugare och mopp finns.
Vi tackar våra nya medlemmar Cecilia och Anna, som på eget initiativ tvättade mattorna!
Bastuaggregat – vad har hänt?
Jordfelsbrytaren byttes ut på försommaren eftersom den felaktigt bröt strömmen. Det hjälpte tydligen inte, utan bastun har trots det stått kall vid flera tillfällen.
De två förslag som Henka på föreningens uppdrag tagit fram, diskuterades men förkastades. Styrelsen beslutade istället att Johan ska hitta något mellanting som kan passa vår bastu. Det ska installeras så snart som möjligt.
Planket
Tomas Levin från fastighetsförvaltningen har varit på badet och träffat Ola och inspekterat badets renoveringsbehov. Planket har drabbats av något slags röta och om ingenting görs snart måste kanske hela planket bytas ut.
Mötet med förvaltningen hölls i mycket positiv anda, vilket inger hopp. Nu ska man bara bestämma nytt datum för att komma fram till en lösning.
Olas förslag var att föreningen tar hand om mindre arbeten på badet, medan de större får administreras genom staden.

4. Övrigt
Välkomstbrevet till nya medlemmar i FBK är ännu inte författat men är på ”G”, rapporterar sekreteraren.
Eriks förslag, att till jubileet ta fram en handduk med föreningens emblem, ansågs överspelat och spolades.
Under semestern har Ola inhandlat en ny vimpel till flaggstången för endast 114 kr.
Leifs uppdrag att inhandla en ny pump till vinterbadarsäsongen kvarstår.
Kvarstår gör även Gösta Grönholm – i festkommittén.
OBS: Rätt datum för nästa årsmöte blir måndagen den 24 mars 2008.

5 Höstfesten
Festandet tar aldrig slut. Nu är det dags för den traditionsenliga Höstfesten den 25 augusti
kl 19. Erik rapporterade om förberedelserna i festkommittén. Eftersom det blev så lyckat med blandad musik på jubileumsfesten, så kommer man försöka ordna något liknande.
Priset blir som tidigare: 100 kr för medlemmar och 150 kr för medföljande.
Anmälningslistor ligger på bordet i omklädningsrummet.

6. Ekonomisk- och medlemsrapport
FBK har redan 755 betalande medlemmar. Ekonomin är således mycket god och stabil, rapporterar kassören och tillägger att stora utgifter inte brukar prägla sommarmånaderna.

7. Övriga frågor
Flotten saknar fortfarande belysning. Nu när kvällarna blir allt mörkare är det angeläget att lampan kommer upp. Styrelsen upptäckte att det saknas en sammankallande i skötselgruppen. Ola har förslag på en person som ska tillfrågas.
En lista på ”Att Göra” ligger omklädningsrummet med diverse uppdrag till skötselgruppen. Uppdragen har olika prioritet, men lampan är dock prioriterad.
Som flera kanske läst hade DN en stort uppslagen artikel om Stockholm som badstad. En dignitet som blev intervjuad i artikeln ville undersöka möjligheten att öka antalet strandbad runt staden. Som ett av förslagen nämndes Fredhäll. Ordföranden ansåg att vi måste se till att bevaka FBK:s intresse. Ola och Håkan håller koll.
Tidningen Vårt Kungsholmen besökte i somras vårt bad i samband med reportageserien
”Kvar-i-stan-patrullen testar”. Badpojkarna Ulf Engström och Stig Lejonhufvud figurerade både text och bild.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen