Styrelsemöte 20 oktober 2008

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 20 oktober 2008, på kafé Bageriet.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Maria Jorborg, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Äntligen har problemet med det krånglande bastuaggregatet löst sig. Det visade sig att automatsäkringarna var utslitna och fick bytas ut. Nu går bastun som en klocka och vi framför alla glada bastubadares tack till Henka och Johan S.
Varken Erik eller Helena har hunnit skissa på någon hemsida. Ska påbörjas så snart tid ges.
Den nya ”moderna” ventilationen dröjer. Får man ta upp ett hål i väggen utan vidare? Måste man ha något tillstånd? Erik kollar upp och Henka står beredd med verktygen.
4 Ekonomisk- och medlemsrapport
Erkki presenterade sin första rapport över FBK: finanser. Erkki har infört en ny kolumn där det tydligt framgår hur stor procent respektive post utgör av föreningens ekonomi.
Av inbetalda avgifter att döma lär vi vara ca 800 personer i föreningen. Se bilaga.

5. Höstfesten
Trots att festen för första gången hölls så sent som 30 augusti, kom hela 55 personer. Och det blev en succé som vanligt, mycket tack vare Marianne och förstärkt festkommitté. En tröst för alla som blev utan vaniljsås till äppelkakan fick söndagsbadande damer desto mer. En skål full av sås hade nämligen glömts bort och erbjöds nu istället damerna. Dock utan äppelkaka.

6. Badstege
Erkki har tittat på badstegen men kunde inte göra något åt den. Istället har han tillsammans med Johan S besökt en badstegeaffär och presenterade några förslag till lösning. Mötet beslutade att låta Johan S köpa in en ny oskarvad stege för 3 200 kronor. Den ska sannolikt både passa och hålla mycket bättre än den gamla.

7. Kaféet
Henrik och Linus har sålt sin rörelse till två damer. Erik och Marianne håller kontakt med de nya ägarna och vi hoppas att FBK får en långsiktig och bra relation i samma anda som med tidigare ägare.

8. Underhållsplanen
Johan S har tillsammans med Thord Franzén upprättat en Exel-fil för badets underhåll och beräknade kostnader för detta. Planen blir ett viktigt redskap i föreningens kommande verksamhet. Håkan uppmanande Erkki att till julmötet lämna ett budgetförslag så att styrelsen får avgöra om medlemsavgiften ska höjas eller inte.

9. Städdag
Lördagen den 8 november med start kl 10 förväntar sig styrelsen att medlemmarna gör sin motprestation i föreningen , d v s ställer upp på städdagarna.
Johan håller på att sammanställa en ”att-göra-lista”. Den som vill tipsa Johan om skavanker på badet kan göra det via e-post på fbk@hamnen.se.
Efter städningen bjuder föreningen på fika och ärtsoppa med tillbehör.

10. Övriga frågor
Ola Björklin har föreslagit att glasdörren till bastun plockas bort vid höststädningen. Han befarar att isbildning till följd av kondens kommer att skapa problem.
Styrelsen beslutade att låta dörren sitta kvar och släppa in ljus till dess problemen uppstår.

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen