Styrelsemöte 24 augusti 2009

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 24 augusti 2009, på kafé Bageriet 1935.
Närvarande: Marianne Allen, Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2. Dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg om låset till förrådet. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Marianne Allen.

3. Föregående protokoll
Ungefär hälften av årets returer av inbetalningskort har hittat hem. Gamla medlemmar som inte betalat avgiften på två år ska få en påminnelse.
• Rutiner för uthyrning av badet bordlades ännu en gång.
• Erik har efter sommaruppehållet återupptagit arbetet med FBK:s hemsida www.hamnen.com/fbk. Han ska nu lägga in ett bildgalleri från våra sociala aktiviteter. Sedan tidigare finns här uppgifter om styrelsen, protokoll, FBK:s e-postadress och annan aktuell information. Här kan du även göra en adressändring.
• Vårstädningen den 25 april blev en välbesökt tilldragelse. Såväl gamla som nyblivna medlemmar såg till att göra badet vårfint. Vackert vårväder bidrog till att göra förmiddagen angenäm och alla deltagare fick korv med bröd, öl och fika som belöning. Vi tackar alla medlemmar som deltog
• Den 1 juli var det officiell invigning av Fredhällsbadet. Äntligen har badet fått badrättigheter.
Staden har bekostat upprustning av badet med nya stegar, stängsel, säkerhetsutrustning och ny badflotte. Stadsdelsnämndens ordförande Regina Kevius (m) öppningstalade och författaren till boken om Fredhällsbadet, Lars Nygren, berättade om badets historia. Ola Björklin och Marianne Zuckerman från FBK premiärbadade i tidsenliga baddräkter. Sedan serverades kaffe och tårta.

4. Ekonomisk rapport (se bilaga)
762 medlemmar har nu betalat in avgiften på 200 kronor.
Elräkningen på närmare 45 000 kronor beror på att vi inte debiterats av staden under en lång tid. Avgiften från kafé Russin FBK har ännu inte betalats in.

5. Höstfesten
Marianne har sammankallat festkommittén som för i år har ändra konceptet något. Spännande! Anmälningslistorna som legat i omklädningsrummet är fullbokade. Medlemmar betalar 150 kronor och medföljande 200 kronor. Nu hoppas vi att vädrets makter är med oss på lördag 29/8.

6. Klagomål
Tråkigt nog har FBK fått mottaga klagomål från allmänheten genom Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Även lokaltidningarna har uppmärksammat detta. Men det har också kommit in uppmuntrande kommentarer om ”vårt” bad.
Den 24 augusti träffade Håkan, Marianne och Erik personer från Norrmalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt stadens Fastighetskontor. Där konstaterades:
• medlemmar badar nakna
• badet har varit stängt under den tid badet sommartid ska vara öppet för allmänheten
• medlemmar har vägrat allmänheten tillträde till badet
• hundar på badet
Även medlemmar har framfört klagomål på besökande allmänhet:
• nedskräpning och intrång på föreningens område.
Som åtgärd ska vi sätta upp ett antal skyltar till nästa badsäsong som uppmanar både medlemmar och besökande allmänhet vilka regler som gäller på badet. Skyltarna ska utformas i dialog med FBK.
Det avtal som FBK har med kafé Russin innebär att de har förbundit sig att plocka skräp på badet. Det har bitvis fungerat i sommar. Påpekas bör att all nedskräpning enligt lag är förbjuden på allmän plats. I Miljöbalkens 29 kap 7 § står det: ” Den som med uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till, döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år”. Flera rejäla soptunnor står placerade utanför badets entré.
Några andra punkter som diskuterades på mötet:
• Staden vill att badet till nästa badsäsong ska hållas öppet till kl 19 (för allmänheten). Ett nytt elektroniskt lås kanske kan vara lösningen? Thomas Ivarsson och Erik Johansson ska undersöka saken.
• Grillning på badet ska vara förbjuden
• Bajamajorna försvinner i september
• Bryggorna kommer att oljas in i samma månad
• Staden vill att badet ska hålla öppet en vecka in i september
• En gemensam översyn av badet ska årligen göras för att se vad FBK respektive staden ska åtgärda.

7. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att skänka föreningens 153 böcker om Fredhällsbadet till författaren och hedersledamoten Lars Nygren. Den som vill köpa den får således vända sig till honom. Som en motprestation förväntar vi oss att han författar en informativ text om badets historia. Även detta ska bli till en skylt.
Styrelsen valde att välja in förra ordföranden Ola Björklin till ny hedersledamot. Ola har varit medlem sedan 1981 och i styrelsen sedan 2000. Ordförande blev han två år senare, men valde att avgå till årsmötet 2008. Välkommen Ola!
Någon har under sommaren försökt göra inbrott i förrådet genom att knacka ut låskolven. Eftersom vi inte kunde se att något saknades eller att något stöldbegärligt förvaras där beslutade Johan tillsammans med Thord att inte kalla in en dyr låssmed. Thord lovar att fixa låset själv.
Jocke har under sommaren fixat grinden till bastun. Nu går det lätt att både öppna och stänga. Tack Jocke!
Bänken vid bastuns dusch har havererat under sommaren. Om den inte har ruttnat helt kanske skötselgruppen slår i några spikar?

10. Mötet avslutades

Vid protokollet
Helena Karlson

Justeras
Marianne Allen