En varm gemenskap

Oavsett vinter, vår, sommar eller höst är det lika skönt att basta och sen ta sig ett uppiggande dopp. Man ångrar aldrig ett bad.

Rapport från årsmötet 25/3

Nu har FBK’s årsmöte gått av stapeln.
Det blev ett strukturerat möte med många konstruktiva diskussioner där de medlemmar som ville fick komma till tals angående bla de tre motioner som lämnats in.
Följande bestämdes vad gäller motionerna.
Motion angående gäster
Gäster kommer inte begränsas på det sätt motionen föreslår däremot kommer det from den 1 april 2019 inte vara tillåtet att ta med gäster tisdagar-fredagar kl 16-19 samt lördagar och söndagar kl 9-12.
Motion angående bidrag till fest
Avsättning till fest kommer fortsatt beslutas från år till år vid årsmötet. Årets bidrag till höstfesten beslutades till 10 000:-.
Motion angående mixbastu på fredagar
Det blir ingen mixbastu på fredagar, däremot utökas mixbastun på måndagar till samtliga måndagar kl 16-21.
 
Vid mötet tackades Per Sandwall, Peter Andersson, Erik Lundkvist och Ola Björklin av. Tack för era insatser i styrelse och valberedning.
Följande ledamöter har valts in i styrelsen:
Espen Börde (sekreterare)
Lasse Andersson (kassör)
Lars Hammarborg (skötselansvarig)
Mikaela Hansson (sociala aktiviteter)
Peter Andersson och Per Sandwall kommer ansluta till valberedningen.
 
 

Adressändring
Tänk på att alltid anmäla nya kontaktuppgifter (adress och e-post). Detta så att du ska kunna få din faktura och kunna betala årsavgift för att behålla ditt medlemsskap. Om du fått din faktura per post men har en e-postadress ber vi dig meddela denna.
Adressändra via vårt formulär

Nycklar
Det behövs två nycklar för tillträde till badet. För att få köpa nyckel måste du finnas med i FBK:s medlemsmatrikel. Nycklar kan köpas genom att kontakta eva.grunding@gmail.com.

Observera att dina nycklar ska återlämnas när du inte längre är medlem. Ingen återbetalning kan göras.

Fixarmåndag
För att möta behov av regelmässig bastustädning, fixning i kombination med social samvaro har styrelsen tagit initiativ till att införa Fixarmåndag. Det är roliga tillfällen att göra en insats och lära känna några nya i föreningen. Datum för nästa fixarmåndag anslås här på hemsidan, via Instagram och i omklädningsrummet.
Nästa fixarmåndag äger rum 15/4-19 kl 17-18.
Mer om Fixarmåndag