GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s länder från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen innebär att FBK (Fredhälls Badklubb) måste ge medlemmarna följande information:

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är Avtal, där den registrerade har ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

FBK lagrar följande uppgifter om medlemmarna: Namn, adress, telefonnummer samt i förekommande fall e-post adress.

Anledningen till att FBK lagrar dessa uppgifter är att FBK måste veta vilka som är medlemmar samt var kallelse till årsmötet och medlemsavgiften skall skickas.

Uppgifterna lagras av FBK så länge som det krävs enligt bokföringslagen, därefter tas uppgifterna bort.Medlemskap i FBK förutsätter att medlemmarna beviljar att FBK lagrar dessa uppgifter.

Samtliga medlemmar har rätt ta del av sina egna uppgifter, ta bort dessa uppgifter samt införa ändringar.

FBK har ett personuppgiftsbiträdesavtal med de underleverantörer som behandlar medlemmarnas personuppgifter.

FBK styelse nås via e-post. Se fliken 'Medlemsskap' 

För mer information hänvisas till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se