Bli medlem

Fredhälls Badklubb är en ideell förening som befrämjar bad- och bastubad för sina medlemmar.
Klubben är en ideell förening där allt arbete utförs frivilligt och obetalt och det är viktigt att nya medlemmar får en bra introduktion i hur medlemskapet fungerar, t ex ansvarar vi alla solidariskt för att anläggningen hålls ren och snygg. Därför har vi valt att låta nya medlemmar rekommenderas och introduceras av en befintlig medlem.
För närvarande kan vi inte ta emot fler medlemmar men det går bra att ställa sig i kö. Medlemsavgiften är för närvarande 300 kronor per kalenderår.
Fyll i ansökan (word-dokumentet längre ner på denna sida) och skicka epost till din referent – en befintlig medlem som fyller i sin del av ansökan och skickar vidare till medlemsansvarig@fredhallsbadklubb.se.
I mars varje år kan FBK ha möjlighet att ta emot fler medlemmar. Vi kontaktar dig som står överst på kölistan och informerar hur du kan gå vidare om du fortfarande vill bli medlem. För att bli medlem krävs att du är informerad om våra regler och rutiner samt accepterar dessa.  Din referent (fadder) som också är medlem ansvarar för att du har kännedom om ovan. Du kan sedan också köpa nycklar.