Bli medlem

Fredhälls Badklubb är en ideell förening som befrämjar bad- och bastubad för sina medlemmar.

Klubben är en ideell förening där allt arbete utförs frivilligt och obetalt och det är viktigt att nya medlemmar får en bra introduktion i hur medlemskapet fungerar, t ex ansvarar vi alla solidariskt för att anläggningen hålls ren och snygg. Du behöver inte käna någon befintlig medlem för att ansöka om medlemskap. 

Medlemstaket är idag nått och kön för att bli medlem är för tillfället stängd. Vi kan bara ta in nya medlemar när någon befintlig medlem väljer att gå ur föreningen. Det kommer att meddelas här på hemsidan när kön öppnar igen.