Bli medlem

Fredhälls Badklubb är en ideell förening som befrämjar bad- och bastubad för sina medlemmar.

Klubben är en ideell förening där allt arbete utförs frivilligt och obetalt och det är viktigt att nya medlemmar får en bra introduktion i hur medlemskapet fungerar, t ex ansvarar vi alla solidariskt för att anläggningen hålls ren och snygg. 

Väldigt stort intresse och kön är nu full! 

Då vi är en ideell förening som inte har möjlighet att svara på alla mail ber vi er att inte maila in och fråga om ni fått plats i kön, vi kommer att höra av oss till ala, men det kan ta lite tid. Tack för förståelsen!


Den 15 oktober kl 8:00 kommer vi öppna upp för 100 personer att ställa sig i kö för att i framtiden bli medlem. 

Hur gör jag för att ställa mig i kö?
Det Finns ett formulär längst ner på denna sidan, "Medlemsansökan Fredhälls badklubb". Du ska fylla i formuläret och maila det tidigast den 15 oktober kl 8:00 till medlemsansvarig@fredhallsbadklubb.se. De första 100 som mailar kommer att få en plats i kön. 

När beviljas jag sen medlemskap och kan bada?
Det kan vi inte svara på. Då medlemstaket idag är nått beviljas nya personer enbart medlemskap när någon befintlig medlem går ur föreningen. 

Vad händer om jag mailar formuläret före den 15 oktober kl 8:00? 
Då står du inte i kön. Endast ifylld ansökan inskickad tidigast rätt datum gäller. Kön öppnar den 15 oktober kl 8:00, det är alltså först då du ska maila.

Om jag redan idag står i kön måste jag maila igen då?
Nej, alla som idag står i kön kommer i turordning att beviljas medlemskap, men vi kan idag inte svara exakt på när detta kommer bli. 

Behöver jag en rekomendation från en befintlig medlem för att beviljas medlemskap?
Nej, det är öppet för alla att ansöka om medlemskap i Fredhälls Badklubb.