Bli medlem

Fredhälls Badklubb är en ideell förening som befrämjar bad- och bastubad för sina medlemmar.  Enligt årsmötesbeslut  år 2020 är antalet medlemmar begränsat till 1000 medlemmar. Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar, för närvarande i månadsskiftet januari/februari. Som medlem betraktas den som betalat aktuell medlemsavgift. Vid ej betalad avgift anses medlemskapet förbrukat och platsen kan då erbjudas till ny medlem. Medlemsskapet är personligt och kan inte överlåtas. Vid överträdelse mot klubbens regler, kan medlemsskap hävas av FBK:s styrelse.
 
Den som är intresserad att bli medlem i FBK kan via länken här nedan (endast där!) anmäla sig sig till vår kölista. Listan administreras av styrelsen via 'Cardskipper'. Då medlemstaket är nått och omsättningen låg, har vi under de senaste åren bara kunnat ta emot i genomsnitt 25-30 nya medlemmar per år. I skrivandets stund (14 aprl 2024) har vi drygt 600 intresserade  i kö, vilket betyder att du som skriver upp dig idag troligen behöver räkna med flera års väntetid innan du kan erbjudas medlemskap. Styrelsen har ingen möjlighet att svara på frågor om exakt plats i kön eller väntetid. Då en plats blir tillgänglig kommer intresserade att i turordning bli kontaktade via mail och erbjudas medlemskap. Vid uteblivet svar går frågan vidare till nästa person i kön.