Bli medlem

Fredhälls Badklubb är en ideell förening som befrämjar bad- och bastubad för sina medlemmar.
Klubben är en ideell förening där allt arbete utförs frivilligt och obetalt och det är viktigt att nya medlemmar får en bra introduktion i hur medlemskapet fungerar, t ex ansvarar vi alla solidariskt för att anläggningen hålls ren och snygg. 
För närvarande kan vi inte ta emot fler medlemmar och möjligheten att ställa sig i kö är tillfälligt stoppad. Detta då vi har en lång kö och då medlemstaket är nått går det bara att bli medlem när någon befintlg medlem går ur föreningen.
Anmälan till badklubbens kölista öppnas tidigast i oktober 2020.