Styrelse och arbetsgrupper

Ola Jameson Ordförande 2023-2024
Helene Limén Sekreterare 2023-2025
Lasse Andersson Kassör 2023-2025
Mikaela Hansdotter Ledamot Sociala aktiviteter
Pia Kvillemo Ledamot Medlemsansvarig
Stefan Jahge Ledamot Skötselansvarig
Annika Noorzoy Ledamot Kommunikation 
.....
Skötselkommité Uppdrag
Tobias Adelgren Deltagare
Petri Anttila Deltagare
Lotta Bäckman Deltagare
Maj Hård Deltagare
Frida Fridh  Deltagare
Ola Björklin  Deltagare
Stefan Larsén Deltagare
Wolfgang Dorsin Deltagare
Åsa Källström Deltagare
.....
Sociala aktiviteter Uppdrag
Minna Rinkinen Deltagare
Charlotte Almqvist Deltagare
Eva Rolf Deltagare
Björn Clemenson Deltagare
Maria Raymondsdotter Worton Deltagare
Carl Lundblad Deltagare
Marie Tähti Deltagare
.....
Revisorer Uppdrag
Tanja Cantell  Revisor
Madjid Behdjou Revisor
.....
Valberedning Uppdrag
Helena Karlsson Sammankallande
Maria Jorborg Ledamot
Martin Nilsson Ledamot
.....