Styrelse och arbetsgrupper

Lovise Brade Haj Ordförande 2018-2022
Erik Lundkvist Sekreterare 2021-2022 (Inhoppare för Espen Börde)
Lasse Andersson Kassör 2019-2023
Mikaela Hansdotter Ledamot Sociala aktiviteter
Eva Grunding Ledamot Medlemsansvarig
Lars Hammarborg Ledamot Skötselansvarig
Charlotte Olsen  Ledamot Kommunikation
.....
Skötselkommité Uppdrag
Tobias Adelgren Inre skötsel
Petri Anttila Inre skötsel
Maria Flaschner Inre skötsel
Maj Hård Yttre skötsel
Frida Fridh 
Ola Björklin 
.....
Sociala aktiviteter Uppdrag
Minna Rinkinen Deltagare
Leif Arnmar Deltagare
Eva Rolf Deltagare
Björn Clemenson Deltagare
Charlotte Rosén Deltagare
Carl Lundblad Deltagare
.....
Revisorer Uppdrag
Tanja Cantell  Revisor
Madjid Behdjou Revisor
.....
Valberedning Uppdrag
Helena Karlsson Sammankallande
Ola Jameson Ledamot
.....