Medlemsskap

FBK bildades redan 1947 och medlemmarna har alltsedan dess badat och bastat på Fredhällsbadet. FBK är öppet för alla vuxna personer och medlemskapet är personligt.

Badet är kommunalt ägt men drivs och sköts av föreningens medlemmar genom ideellt arbete. Under skolornas sommarlov är badet öppet för allmänheten, dock inte bastun som ägs av föreningen och förutsätter ett medlemskap.
Badet försågs 2006 med Samfundet S:t Eriks blå skylt, det s k ”Lilla kulturminnesmärket”. Sedan sommaren 2009 är badet ett av stadens officiella bad då badning i Mälaren åter är tillåten.

Som medlem erbjuds du tillgång till bastun, badet och soldäcket året runt. Badet erbjuder färskt kallvatten från maj till början av oktober (övriga tiden är vattnet avstängt). Däremellan får man ta med sig eget dricksvatten.
För att komma in på badet måste du köpa en entrényckel.  Vi rekommenderar dig även att skaffa bastunyckeln.

Du inbjuds till vår trevliga sensommarfest och även till årsmöte i mars. Kallelse skickas med faktira för årsavgift. Datum pupliceras även på hemsidan i god tid föe mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

Årsavgiften betalas via faktura i början på varje år. Det är varje medlems uppgift att se till att aktuell avgift betalas.Betald avgift är förutsättning får att bibehållet medlemskap.

Ett 100-tal medlemmar badar frekvent under vintern. Vår länspump/icemaster-maskin ser till att vispa runt vattnet och hålla vaken öppen.

FÖR ATT ANSÖKA OM MEDLEMSKAP - SE UNDER FLIKEN 'BLI MEDLEM'