Redovisning
Projektet ”En till bastu”


På årsstämman 2021 gavs styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna för att bygga en till bastu på Fredhällbadet. Syftet med detta var att möjliggöra fler bad – dels genom att alla medlemmar skulle kunna bada alla dagar i en dam- respektive herrbastu och vi skulle kunna dubbla föreningens medlemsantal.

För att undersöka möjligheterna tillsatte styrelsen en arbetsgrupp bestående av Ola Björklin och Maria Malmenberg som tog kontakt med Stadsbyggnadskontoret, Parkförvaltningen och undersökte även förutsättningarna utifrån egna erfarenheter och kompetenser. Styrelsen tog del av deras rapport på sitt möte i januari och av den framkom det att det finns ekonomiska, formella och praktiska utmaningar med att gå vidare med projektet samt att det skulle kräva ett omfattande ideellt arbete att genomföra.

Baserat på dessa uppgifter och en inventering av styrelseledamöternas möjligheter att avsätta tid för att driva detta arbete, beslutade styrelsen att i nuvarande läge inte föreslå stämman att gå vidare med projektet och därför har vi inte tagit fram ett förslag om en fortsättning av projektet. Styrelsen är dock öppen för att ta upp frågan på nytt om en eller flera medlemmar kan tänka sig att ta ansvar för att driva projektet och på en kommande årsstämma lägger fram en motion om detta.


Med detaljerad information kommer att ges på stämman.


/Styrelsen