Om anläggningen

Anläggningen ligger i Fredhäll, närmaste adress är Snoilskyvägen 34. Därifrån finns en trappa ner till badet. Man kan även gå från Adlerbethsgatans västra ände och därifrån ta gångstigen söderut.

Anläggningen är omgärdad av ett plank. Innanför det finns ett klippbad, bryggor, ett soldäck för herrar och ett för damer, café och bastu. Badet är öppet för allmänheten dagtid juni till och med augusti. Bastun är endast tillgänglig för badklubbens medlemmar.

Fredhälls badklubb ansvarar för den löpande driften. Det sker dels genom frivilligt arbete från medlemmarna dels av caféansvarig. på området.

Se även Stockholms Stads hemsida.