Regler

Dessa regler utgår från FBK:s stadgar. Informationen finns även på badet.

MEDLEMSKAP
Medlem är den som registrerats i föreningens medlemsregister och betalat sin medlemsavgift. Medlemskap ger rätt att köpa nycklar till Fredhällsbadet och föreningens bastuhus samt att nyttja dessa under förutsättningen att närvarande regler respekteras. Återkommande brott mot reglerna kan medföra uteslutning.

Väntelista
Enligt årsmötesbeslut 2020 är antalet medlemmar begränsat till 1000 medlemmar.

Nycklar
Medlemmar kan köpa nycklar till badet och till bastuhuset enligt anvisning av styrelsen.

Städdag
Medlemmar uppmanas att delta i minst en av föreningens två årliga städdagar.

BADOMRÅDET
Bastuaggregatet är igång:
Herrar tisdagar, torsdagar och lördagar 6-22
Damer onsdagar, fredagar och söndagar 6-22
Mixbastu måndagar, 10-22
Allt bad sker på eget ansvar. FBK har inget ansvar för besökares ägodelar.

Allmänt - bad under sommaren
Under sommarmånaderna (1 juni - 31 augusti) är badet öppet för allmänheten enligt avtal med Stockholm stad. Föreningen ansvarar för att dörren till badet hålls öppen kl. 9-19 och för att hålla rent på området. Detta kan innebära att medlemmarna får hjälpa till att öppna och stänga badet. Stockholm stads regler för badstränder gäller på badområdet under denna period. Fredhälls badklubb (eller medlemmarna) äger inte rätt att avvisa besökare. Endast medlemmar har rätt att använda bastuhuset och dess brygga. Under juni, juli och augusti ska badkläder alltid användas överallt på badområdet (förutom på soldäcket). Under september till maj bestämmer medlemmar själva om de vill ha badkläder i och utanför bastun. 

Tillträde på badområdet
Medlemmar kan vistas fritt på området (bortsett från soldäck som har herr- respektive damavdelning). Alla medlemmar förväntas visa och ta hänsyn till önskemål från de som badar. Generellt gäller under tiden 1 september – 31 maj att de dagar det är dambastu får endast damer befinna sig nära bastuhuset samt på bryggor och klippor inom synhåll från bastun och vice versa gäller när det är herrbastu.

Ingång/utgång
Dörren till badområdet ska hållas låst (förutom då badet är öppet för allmänheten). Detta är särskilt viktigt när sista medlem lämnar området. Bastu och omklädningsrum får inte vara olåst när det är obemannat. Eventuella fel som konstateras på badet ska anmälas till FBKs styrelse och till Stockholm stad.
Övriga rutiner för öppning och stängning av bastun finns uppsatta i omklädningsrummet

Regler för området
Fredhällsbadet är djurfritt område.
Eldningsförbud råder på hela området och rökning ska ske med hänsyn till övriga gäster
Samtliga medlemmar äger rätt att nyttja hela området och ingen har rätt att avvisa någon.

BASTUHUSET
Det är medlemmarnas gemensamma ansvar att bastuhuset är rent och trevligt och att en välkomnande stämning råder. Var och en ansvarar för att huset och området är tömt på sopor inklusive burkar och flaskor varje dag när badet lämnas. Telefon används med måtta och sätts gärna på ljudlös under besöket på badet.

Besöksbok
Besök skrivs in i besöksbok, även gäster ska skrivas in.

Städning
Bastu och omklädningsrummet städas två gånger i månaden. En gång via städföretag och en gång av de som anmäler sig till fixarmåndagar.

BASTUN
Grundläggande råder principen om allmän hänsyn i bastun. Miljön ska vara lugn och avkopplande. Alla ska trivas och känna sig inkluderade och välkomna. Alla ska ha möjlighet att vara med i de samtal som förs. Av hygienskäl ska alla sitta på handduk och tvagning och applicering av parfymerade produkter ska ske utomhus. Mat i bastun är inte tillåtet och alkoholintag bör undvikas.

Gäster
Medlemmar kan vid enstaka tillfällen ta med sig en (1) gäst till badet men om det är fullt har ordinarie medlem företräde.
För gäster erläggs 40 kronor som betalas via swish (123 130 3163) eller kontant i brevlådan i omklädningsrummet. 

Barn
Fredhällsbadet är ett vuxenbad. Barn mellan 7 och 18 år får i undantagsfall följa med i sällskap av vuxen (flicka följer med en kvinna, pojke med en man) och räknas då som gäst. Den vuxna ansvarar för barnens säkerhet.

ÖVRIGT
Vid olycka
I omklädningsrummet finns självinstruerande hjärtstartare och 1:a hjälpen. Ring 112 vid olycka! (adress Kungsholms Strandstig 602/Snoilskyvägen 34).

Användande av badet till arrangemang
Privata fester är inte tillåtna.

Engagemang i FBK:s verksamhet
Det går att engagera sig i FBK:s verksamhet och bidra till dess varma gemenskap. Antingen genom att delta på ovanstående fixarmåndagar och städdagar eller som medlem i skötselgruppen, aktivitetsgruppen eller FBK:s Styrelse.

För delaktighet i skötsel- eller aktivitetsgruppen utgår inget arvode, utöver inbjudan till FBK:s julmiddag.
Endast medlemmar som ingår i FBK:s Styrelse, skötsel- eller aktivitetsgrupp ska ha tillgång till nycklar till FBK:s förråd och utrymmen samt ha rätt att göra inköp å FBK:s vägnar och då endast om inköpet är förankrat i Styrelsen i förväg.

Privata utlägg för inköp av varor och tjänster betalas endast ut mot specifikation samt kvitto och i efterskott.
Sker betalning via faktura ska fakturan vara ställd till Fredhälls Badklubb och inte till medlemmarna själva eller till något företag.

Tolkningsföreträde av regler
Styrelsen äger tolkningsföreträde gällande hur ovanstående regler ska tolkas. Om diskussion uppstår skall frågan hänvisas till Styrelsen. Detta då samtliga medlemmar är jämlika, ingen har en tyngre röst än någon annan, och i syfte att bibehålla den varma och trevliga gemenskap vi har i vår fina bastu.