Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen har sedan årsmötet i september bestått av Lovise Haj Brade (ordförande), Lars Andersson (kassör), Eva Grunding (medlemsansvarig), Lars Hammarborg (skötselsansvarig), Charlotte Olsson (informationsansvarig), Mikaela Hansdotter (ansvarig för sociala aktiviteter) och Erik Lundkvist (sekreterare). Fram till årsstämman var Espen Börde sekreterare.


FÖRSENAD ÅRSSTÄMMA: På grund av pandemin fick årsstämman skjutas fram från mars 2021 till september samma år då den nya styrelsen tillträdde. Årsstämman genomfördes som hybrid - både utomhus på damernas soldäck och digitalt (men bara närvarande och medlemmar som lämnat fullmakter var röstberättigade). Vi kan dock konstatera att den digitala delen behöver upprustas nu när det verkar som att vi får fortsätta med hybrida årsmöten.

STYRELSEMÖTEN: Under hela 2021 har 8 styrelsemöten genomförts (de fem första med den tidigare styrelsen) – vissa digitala och vissa fysiska. Ett av möten hölls på styrelsens mycket trevliga styrelseresa till Nynäs Havsbad i november. Ytterligare två styrelsemöten samt ett medlemsmöte planeras under 2022 innan årsstämman som preliminärt äger rum 14 mars. 

RESTRIKTIONER: Året inleddes med fortsatta restriktioner på grund av pandemin. Begränsningar av antalet besökare har gjort att färre medlemmar kunnat bada, trots att öppettiderna utökats. Inte heller i år har någon höstfest kunnat anordnas. I slutet av september upphävdes alla restriktioner, men i samband med nya smittspridningen vid årets slut har vissa riktlinjer återupptagits (håll avstånd, bada bara om du är vaccinerad och inte om du känner dig sjuk och vis hänsyn till andra badare).

FIXARMÅNDAGAR: denna uppskattade aktivitet har tyvärr fått ställas in tills vidare på grund av pandemin. En extern städfirma håller rent två gånger i månaden men det är mycket angeläget att medlemmar också städar i bastun och omklädningsrummet när det behövs. 

STÄDDAG: I oktober genomfördes en utomhus städdag med ärtsoppa och punsch som extra bonus för alla som deltog. BADKAFÉ: Sommarkaféet bedrevs liksom 2019 och 2020 av medlemmarna Tomas Betzholtz och Hanna Wallin Betzholtz och var mycket uppskattat enligt styrelsens uppfattning.

MEDLEMMAR: Vi har nu cirka 1000 medlemmar och en kö på 150 personer. Kön är stängd men vid utträden/ej betalad medlemsavgift från befintligt medlem så välkomnar vi de köande. Eftersom vi inte längre har krav om rekommendation från en annan badare för att bli medlem genomförs nu introduktionstillfällen för alla nya medlemmar ca en gång i månaden, då det också ges möjlighet att köpa nycklar. Eva Grunding som har gjort en enorm insats för att organisera och sköta allt detta och hålla kontakt med såväl nya som gamla medlemmar tilldelades priset som årets FBK:are 2021. För detta har hon fått en vacker guldstjärna designad av medlem Gunilla Poignant (Eva har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut om årets FBK:are 2021). 

EKONOMI: Ekonomin är god och årsredovisningen och budgeten för 2022 är i balans trots att vi på stämman 2021 beslutade att sänka medlemsavgiften till 400 kronor per år. En särskild redovisning av resultatet 2021 samt budget för 2022 kommer ges av kassör Lars Andersson på årsstämman. 

INTRESSE FÖR EN TILL BASTU: Styrelsen fick på förra årsmötet uppdrag att utreda möjligheten att bygga en till bastu på området och några medlemmar har engagerat sig i frågan. På årsstämman kommer vi redovisa vad som hittills framkommit i denna fråga. 

JULBORD: Det uppskattade julbordet kunde genomföras i december. Alla ideella FBK-krafter var inbjudna till ett välförtjänt julbord i Sundbyberg. Under Luciahelgen bjöds alla badare traditionsenligt på lussefika.

INFÖR 2022: Nästa år fyller Fredhällsbadet 100 år medan FBK fyller 75! En stor jubileumsfest planeras till 15:e maj på badet! Kanske vill just du som läser detta vara bidra till att denna händelse blir minnesvärd? Kontakta då gärna festkommittén! Förutom detta så är ju badet öppet alla dagar veckan och det är alltid bra badväder. 

TILL SIST...har tusentals sköna bad genomförts under året. Styrelsens stora uppgift är att befrämja bad och vi hoppas att ännu fler bad avnjuts framdeles.  

Fredhälls Badklubb, december 2021 
Lovise Haj Brade Ordförande 
Lars Andersson Kassör 
Lars Hammarborg Skötsel 
Erik Lundkvist Sekreterare 
Charlotte Olsen Information 
Mikaela Hansdotter Sociala aktiviteter 
Eva Grunding Medlemsansvarig