Rutiner vid bastubesök

Medlem som kommer först till badet

 • Lås upp bastu, omklädningsrum och fönsterlucka. Tvärslå förvaras (på avsedd spik) i för- eller omklädningsrum. Lås ska vara fastlåst i hållare (utom vid sträng kyla)
 • Fyll på vatten i hinkarna i bastun (vid behov).
 • Anmäl upptäckta fel och avvikelser till FBK, gärna via kontaktformuläret under fliken 'Kontakt' här på hemsidan 
Att tänka på under vintertid:
 • Skotta bort eventuell snö från trappor och brygga.
 • Vid risk för halka, använd tösalt.
 • Vid is på Mälaren, kontrollera att vaken är öppen.


Städning (dagligen) - om du/ni är först eller sist

 • Skura bastulavar.
 • Skölj av bastugolv.
 • Skura farstugolv.
 • Dammsug/sopa och vid behov tvätta omklädningsrummets golv.
 • Torka av bord i omklädningsrum.
 • Notera på tavlan i förrum att städning är utfört.
 • Släng eventuella sopor.


Medlem som lämnar badet sist

 • Kontrollera att bastu och omklädningsrum är städat.
 • Släck lampor i bastu och omklädningsrum samt utomhusbelysning.
 • Ta med eventuella sopor.
 • Lås bastu, omklädningsrum samt fönsterlucka. Dörr till bastu samt omklädningsrum ska vara låst när ingen är på badet.
 • Anmäl upptäckta fel och avvikelser till FBK, gärna via kontaktformuläret under fliken 'Kontakt' här på hemsidan 
Obs! Du räknas som sist även när du låser innan bastun stängs av.